Jsme pro lepší život na sídlišti. Přidejte se k nám!

„Sídliště žije“ je nový grantový program Nadace OKD, který propojuje komunitní práci se zkvalitňováním prostředí na českých, moravských a slezských sídlištích. Hlavním cílem je zlepšit mezilidské vztahy v dané lokalitě díky společné práci na konkrétním projektu, který zároveň povede ke zvýšení úrovně veřejných prostranství.

Výsledkem, u něhož je klíčová vůle, aktivita a motivace místního obyvatelstva, tak může být například parčík, prostor pro venčení psů, sportovní hřiště, klubovna pro maminky s dětmi nebo odpočinkové místo pro všechny bez ohledu na generační rozdíly.

Bližší informace o programu Sídliště žije

V České republice žije každý třetí člověk na sídlišti. Zatímco na západ od našich hranic získávají panelová sídliště spíše charakter sociálního bydlení, u nás do nich proudí významné investice. Ať již jde o zásadní modernizaci, nutné opravy nebo prostou údržbu.

Tyto oblasti proto zůstávají vyhledávaným místem pro bydlení. Není divu, že se z nich stávají na úkor historických středů měst novodobá centra společenského i kulturního života. V posledních letech bylo na sídlištích zvelebeno mnoho veřejných prostranství, ovšem v naprosté většině případů bez aktivního zapojení místních obyvatel, pomineme-li často povinné dotazníky. Lidé se ocitají a žijí v anonymním prostředí, pocit odcizení je silnější, než by nutně musel být. Jsme přesvědčeni o tom, že sídliště může žít a aktivně se rozvíjet díky svým obyvatelům.

Program „Sídliště žije“ dává šanci místům, a především lidem, na které se doposud nedostalo ani z jednoho ze státních nebo evropských fondů zaměřených na regeneraci sídlišť. Především ale umožňuje zdejším obyvatelům aktivně participovat na procesu plánování i realizace v každé fázi projektu. Program „Sídliště žije“ je navíc zaměřen na proměnu konkrétního místa, kdy aktivní zapojení obyvatel přináší i efekt v podobě posílení místní komunity a pocitu sounáležitosti k ní. Program je financován z čistě vnitřních zdrojů Nadace OKD a počítá se spoluúčastí žadatele, buď finanční, nebo věcné povahy.

Pro úvodní happenig bylo vybráno sídliště Karviná-Hranice, kde vzlétla 28. prosince loňského roku mezi sídlištní bloky pětice obřích kaprů a místní obyvatelé mohli vyjádřit přání a tužby na zlepšení svého okolí. Akce byla zrealizována anonymně bez značky Nadace OKD, jelikož jsme chtěli získat spontánní a co nejvěrnější zpětnou vazbu od jejích účastníků. Karviná nebyla vybrána náhodně. Téměř devět z deseti jejích obyvatel žije na sídlišti, zároveň bývá často prezentována jako nejhorší místo pro život v naší zemi. V současnosti máme v rukou výsledky průzkumu mezi místními a bude záležet na tom, zda a jakým způsobem s podanou rukou obyvatelé Karvinské „Osmičky“ naloží.

Od 13. 1. do 24. 2. 2012 se mohou občanská sdružení, obce i další organizace hlásit se svými projekty do programu „Sídliště žije“ a získat nejen finanční podporu od Nadace OKD až do výše 2 miliony korun, ale také odborné vedení při realizaci projektu v jakékoliv oblasti, která pomůže ke zkvalitnění života na sídlišti.

Podmínkou žádosti není kompletně zpracovaný projekt. V této fázi je nejdůležitější zajímavá myšlenka a ochota lidí aktivně se zapojit do práce. Máte-li „pouze“ zajímavý nápad a nejste součástí žádné organizace, spojte se s některou z těch ve svém okolí, která se pro Vás může stát při realizaci projektu užitečným partnerem (DDM, Kulturní domy, MŠ, skauti apod.). Program čerpá z bohatých zkušeností ze zahraničí i několika menších projektů realizovaných v ČR. Jedná se o unikátní aktivitu, kterou chceme dokázat, že i v době sociálních nepokojů, finančních krizí i virtuálních přátelství na sociálních sítích mohou lidé aktivně spolupracovat na společném cíli.

Tým Nadace OKD, Ostrava